Jak wybierany jest prezydent Republiki Włoskiej?

Dwanaście. Są to prezydenci republiki, którzy na Kwirynale następowali po sobie od 1946 roku, kiedy został wybrany Enrico de Nicola. Co siedem lat wygasa kadencja prezydenta. Ale były głowa państwa nie porzuca polityki wraz z końcem swojej kadencji: od tego dnia stanie się ona de facto prawem Senator na całe życie.

Obecnie naszym prezesem jest Sergio Mattarella, wybrany w 31 stycznia 2015 z 665 głosami, ale jego kadencja wygaśnie za kilka miesięcy. Jaką więc drogę prowadzi Prezydent Rzeczypospolitej, aby przekroczyć próg Kwirynału, a raczej rezydencji, w której będzie mieszkał, czy przyjmie polityków i wykona wszystkie swoje działania?

KTO MOŻE BYĆ WYBRANY NA PREZESA?

Każdy obywatel Włoch, który… skończył 50 lat i ciesz się tymi, którzy są powołani prawa obywatelskie i polityczne. Jest to na przykład prawo do obywatelstwa i do głosowania. W ciągu siedmiu lat swojej kadencji prezydent jest całkowicie na usługach Włochów: nie może piastować żadnego innego stanowiska ani pełnić innych funkcji.

KTO GŁOSUJE I JAK GŁOSUJESZ?

Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera Sejm na wspólnym posiedzeniu, to znaczy w obecności wszystkich deputowanych Izby i Senatu.

W wyborach jest więc 630 posłów, 315 senatorów i 6 senatorów dożywotnich. Dołączają do nich delegaci z Regionów. Trzy dla każdego regionu, z wyjątkiem Doliny Aosty, która wysyła tylko jedną do Rzymu. Wszyscy ci ludzie są powszechnie nazywani „wielcy wyborcy”.

KIEDY I GDZIE GŁOSOWASZ?

Pierwsza sesja w celu wyboru prezydenta odbywa się około miesiąc wcześniej wygaśnięcia mandatu ustępującej głowy państwa, co nastąpi w połowie maja br.

Jak w przypadku wszystkich wyborów, przewidziane są głosowania tajne. W pierwszych trzech większość dwóch trzecich dużych wyborców, natomiast po czwartym głosowaniu wystarcza większość bezwzględna.

Dodaj komentarz