Etruskowie: ich pochodzenie ujawnione dzięki analizie DNA

Etruskowie zawsze byli tajemniczym ludem, a wątpliwości i hipotezy dotyczące ich pochodzenia zawsze wywoływały debaty i stawiano wiele hipotez na temat ich pochodzenia. Dla starożytnych istotne było jasne określenie ich pochodzenia, a tam, gdzie wiedza nie docierała, polegali na mitach.

HERODOT KONTRA DIONISIO D’ALICRNASSO

Najbardziej znanym mitem o pochodzeniu Etrusków jest opowiadany z historii żyjącego w V wieku p.n.e. historyka Herodota, który w Azji Mniejszej przypisywał Etruskom orientalne pochodzenie. Według Herodota tuż po zakończeniu wojny trojańskiej (XII w. p.n.e.) z powodu głodu część mieszkańców Lidii wyruszyła na poszukiwanie nowych ziem i wylądowała na wybrzeżu Tyrreńskim. Ale ten mit został zakwestionowany przez Dionizjusza z Halikarnasu, grecki historyk z końca I wieku pne, który twierdził, że Etruskowie byli rdzennymi, tj. potomkowie dawnych społeczności lokalnych.

EGZAMIN DNA

Intuicja Dionizosa z Halikarnasu ma dziś podstawy naukowe, ponieważ badając starożytne DNA (tj. DNA zachowane z nie do końca skamieniałych szczątków starożytnych zwierząt lub ludzi), wykazano, że ten Etruskowie podzielali profil genetyczny Latynosów i że znaczna część jego genomu pochodzi od przodków stepu euroazjatyckiego w epoce brązu.

BADANIA MIĘDZYNARODOWE

Badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advance było koordynowane przez Instytut Nauki Historii Człowieka im. Maxa Plancka w Jenie w Niemczech, Uniwersytet w Tybindze w Niemczech oraz Uniwersytet we Florencji. stwierdził, że Etruskowie nie byli pochodzenia azjatyckiego i nie pochodzili ze wschodniej części Morza Śródziemnego.

STUDIOWALI 82 OSOBY

Na potrzeby badania autorzy zsekwencjonowali DNA 82 osób z Etrurii i południowych Włoch, które żyły między 800 pne a 1000 AD.
Osoby te pogrupowano na podstawie daty radiowęglowej i powinowactwa genetycznego i podzielono na trzy grupy: 48 osobników od 800 rpne, 6 osobników od 1 do 500 AD i 28 osobników od 500 do 1000 AD.

JĘZYK WCIĄŻ POZOSTAJE TAJEMNICĄ…

Jednak tajemnica jego języka pozostaje, tylko częściowo zrozumiana, do tego stopnia, że ​​eksperci twierdzą, że potrzebne będą badania.

Dodaj komentarz