Czym jest fiord?

Słowo fiord pochodzi z języka norweskiego fiord, co z grubsza tłumaczy się jako „port” lub „lądowanie”. W rzeczywistości wskazuje to na ramię morza, które czołga się przez kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża, zalewając pradawne doliny pochodzenia lodowcowego lub rzecznego.

Fiordy są jednym z głównych cudów natury właśnie dlatego, że łączą w sobie element morski ze wspaniałością. skaliste ściany pokryte lasem, typowy dla Norwegii.

JAK TWORZYMY FJORDY?

Powstanie tych zatoczek jest spowodowane lodowcami, które podczas cofania się pozostawiały miejsce dla wody morskiej do zalania basenów w środku łańcuchów górskich, tworząc w ten sposób ogromne oczka wodne które następnie stały się fiordami.

Jednak są też fiordy pochodzenie rzeki, gdzie doliny wyrzeźbione przez rzeki zostały zaatakowane przez morze.

CZY JESTEM SAM W NORWEGII?

Chociaż fiord par excellence pochodzi z regionu skandynawskiego (Norwegia i Szwecja), zatoczki te istnieją w różnych częściach świata, chociaż nie wszyscy eksperci są zgodni co do definiowania ich jako prawdziwych fiordów: ponieważIslandia dla Grenlandia, zIrlandia dla naszych Włochy.

W rzeczywistości w Belpaese istnieją formacje, które można określić jako „fiordy” wzdłuż wspaniałego wybrzeża Amalfi w pobliżu wioski Furora i usta Kotoru. Jak już jednak wspomniano, nie wszyscy geolodzy i geografowie zgadzają się uważać je za prawdziwe fiordy.

Dodaj komentarz