To Be, czasownik być w języku angielskim

BYĆ, CZASOWNIK JEST W JĘZYKU ANGIELSKIM

W języku angielskim czasownik być, Być, jest czasownikiem nieregularnym i może pełnić rolę główny czasownik wyrażenia lub z czasownik pomocniczy (tj. wsparcie) dla innego działania. zapamiętaj to po angielsku temat musi być zawsze wyrażony.

Były: Po włosku można powiedzieć „Jestem Marco”, ale po angielsku koniecznie trzeba to powiedzieć jestem punktem orientacyjnym (Jestem punktem orientacyjnym)

CZAS TERAŹNIEJSZY

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): jestem (Jestem)
 • II OSOBA (PIOSENKARKA): Ty oni są (Jesteś)
 • III OSOBA (PIOSENKARKA): On, Ona, To Jego (on jest)
 • OSOBA I (PLUR.): My oni są (jesteśmy)
 • II OSOBA (l.m.): Ty oni są (czy to ty)
 • OSOBA III (mn.): Oni oni są (oni są)

ES: Jestem studentem, a mój ojciec jest nauczycielem—> Jestem studentem, a mój ojciec jest nauczycielem
Forma negatywna

W języku angielskim negacja, w przeciwieństwie do włoskiego, następuje po czasowniku:

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): nie jestem (Nie jestem)
 • II OSOBA (PIOSENKARKA): Ty oni nie są (nie jesteś)
 • III OSOBA (PIOSENKARKA): On, Ona, To nie jest (on nie jest)
 • OSOBA I (PLUR.): My oni nie są (My nie jesteśmy)
 • II OSOBA (l.m.): Ty oni nie są (nie jesteś)
 • OSOBA III (PLUR.): Nie są

Forma pytająca

Sprawy nieco się komplikują, gdy musisz zadać pytanie. W tym przypadku, czasownik wyprzedza podmiot.

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): Czy kochasz?
 • II OSOBA: Jesteś?
 • III OSOBA (Wokalistka): Czy to on, ona, to?
 • I OSOBA (mn.): Jesteśmy?
 • II OSOBA (mn.): Jesteś?
 • III OSOBA (l.m.): Czy oni są?

PAMIĘTAJ, ŻE ISTNIEJE RÓWNIEŻ FORMULARZ ZAMÓWIENIA (DLA ZDANIA POTWIERDZAJĄCEGO I NEGATYWNEGO): ja jestem Ty jesteś […] Jesteśmy itd.

PROSTA PRZESZŁOŚĆ

Prosta przeszłość jest używana w odniesieniu do działania, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Oznacza to, że opróczniedoskonały (Byłem Prosta przeszłość, w zależności od kontekstu można go również przetłumaczyć za pomocą odległa przeszłość (Byłam).

twierdząca forma czasownika być

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): było (Byłam)
 • II OSOBA (PIOSENKARKA): Ty Byli(Ty byłeś)
 • III OSOBA (PIOSENKARKA): On, Ona, To było(on był)
 • OSOBA I (PLUR.): My Byli (byliśmy)
 • II OSOBA (l.m.): Ty Byli (Ty byłeś)
 • OSOBA III (mn.): Oni Byli (byli)

Forma negatywna

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): nie było (Nie byłem)
 • II OSOBA (PIOSENKARKA): Ty nie były (nie byłeś)
 • III OSOBA (PIOSENKARKA): On, Ona, To nie było (on nie był)
 • OSOBA I (PLUR.): My nie były (nie byliśmy)
 • II OSOBA (l.m.): Ty nie były (nie byłeś)
 • OSOBA III (mn.): Oni nie były(oni nie byli)

Forma zakontraktowana istnieje tylko dla formy przeczącej i formy pytającej przeczącej: ja nie, ty nie byłeś itd…

Forma pytająca

 • JA OSOBA (PIOSENKARKA): Byłam? (czy to ja?)
 • II OSOBA (Wokalistka): Ty byłeś?(to byłeś ty)
 • III OSOBA (Wokalistka): Czy on, ona, to? (czy to on?; czy to ona?)
 • I OSOBA (mn.): Czy to my? (czy to my?)
 • II OSOBA (mn.): Ty byłeś? (byłeś?)
 • III OSOBA (l.m.): Czy to oni? (czy to oni?)

Dodaj komentarz