Czym jest Błękitna Flaga?

Wiele włoskich plaż przedstawia to jako prestiżowe symbol jakości, podczas gdy inni chcieliby zobaczyć niebieski płótno falujące wzdłuż jego brzegu. Ale czym jest ta Błękitna Flaga?

ZNAK DOSKONAŁOŚCI

Nadeszła Błękitna Flaga założona w 1987 r. – Europejski Rok Środowiska – i od tego czasu stanowi międzynarodowe uznanie dla WSKAŹNIK, Fundacja Edukacji Ekologicznej, organizacja rządowa promująca i rozpowszechniająca dobre praktyki środowiskowe.

W rzeczywistości co roku FEE współpracuje z dwiema agencjami ONZ (UNEP, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych i UNWTO, Światowa Organizacja Turystyki), aby przyznać Błękitną Flagę nadmorskie kurorty turystyczne które najlepiej spełniają kryteria związane z zrównoważone gospodarowanie gruntami.

Innymi słowy, Błękitna Flaga oznacza plażę lub miejscowość turystyczną, w której szanuje się środowisko i wysokie standardy jakości wód, w których „kichają” kąpiący się i otaczająca infrastruktura. Jednak to uznanie nie jest wieczne i różne plaże muszą na nie zasłużyć każdego roku.

Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to uznanie chodzi o podejście do środowiska, a nie piękno plaży?: niestety we Włoszech są wspaniałe plaże, w których niektóre kryteria nie są spełnione, a to uniemożliwia przyznanie Błękitnej Flagi!

PARAMETRY WYROKU

Ale jakie punkty należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać upragnioną flagę? Informuje nas o tym międzynarodowa strona programu.

MIĘDZYNARODOWE KRYTERIA DLA PLAŻ

edukacja i szkolenia ekologiczne

 • Należy publikować informacje o programie Błękitna Flaga i innych oznakowaniach ekologicznych FEE
 • Co najmniej 5 zajęć z edukacji ekologicznej musi być oferowanych każdego roku.
 • Należy oferować i promować wśród kąpiących się zajęcia z edukacji ekologicznej
 • Należy publikować informacje o jakości wody w kąpieliskach
 • Należy publikować informacje dotyczące lokalnych ekosystemów, cech przyrodniczych i miejsc kultury
 • Mapa plaży ze wskazaniem usług musi być zamieszczona
 • Należy opublikować kodeks postępowania dotyczący obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z plaży i obszarów przyległych

Jakość wody

 • Plaża musi w pełni spełniać wymagania dotyczące pobierania próbek i częstotliwości dotyczące jakości wody w kąpieliskach
 • Plaża musi w pełni spełniać normy i wymagania analityczne dotyczące jakości wody w kąpieliskach
 • Zgodność z dyrektywami dotyczącymi oczyszczania ścieków i jakości ścieków. Żadne odprowadzanie ścieków (miejskich lub przemysłowych) nie będzie miało wpływu na obszar plaży
 • Plaża musi spełniać wymagania Błękitnej Flagi dotyczące parametrów mikrobiologicznych związanych z Escherichia coli (bakterie coli kałowe) i enterokoki jelitowe (paciorkowce)
 • Plaża musi spełniać wymagania Błękitnej Flagi dotyczące parametrów fizykochemicznych (oleje i unoszący się materiał)

Zarządzanie środowiskiem

 • Władze lokalne/operator plaży utworzy komitet ds. zarządzania plażą
 • Władze lokalne/operator kąpieli muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących lokalizacji i funkcjonowania plaży
 • Wrażliwe obszary w pobliżu plaży oznaczonej Błękitną Flagą muszą być zarządzane, aby zapewnić ochronę i bioróżnorodność ekosystemów morskich
 • plaża musi zostać posprzątana?
 • Roślinność glonów lub naturalne szczątki należy pozostawić na plaży
 • Na plaży musi znajdować się odpowiednia liczba wysypisk, które należy regularnie utrzymywać w porządku.
 • Na plaży muszą być dostępne oddzielne pojemniki do selektywnej zbiórki
 • Na plaży musi być odpowiednia liczba toalet lub przebieralni
 • Łazienki lub przebieralnie muszą być utrzymywane w czystości.
 • Łazienki lub przebieralnie muszą mieć kontrolowane odprowadzanie ścieków. Ścieki muszą być podłączone do kanalizacji lub dostarczane w wodoszczelnych pojemnikach, aby można je było prawidłowo opróżnić
 • Zakaz biwakowania, poruszania się samochodami lub motocyklami oraz wszelkiego rodzaju wysypiska śmieci muszą być zabronione na plaży
 • Dostęp do plaży dla psów i innych zwierząt musi być ściśle kontrolowany.
 • Wszystkie budynki i urządzenia plażowe muszą być utrzymywane w dobrym stanie.
 • Siedliska morskie i jeziorne obecne w pobliżu plaży muszą być monitorowane
 • Wokół plaży trzeba promować zrównoważone środki transportu

Usługi i bezpieczeństwo

 • Na plaży musi być dostępna odpowiednia liczba personelu ratowniczego i/lub sprzętu ratowniczego.
 • Na plaży musi być dostępny sprzęt pierwszej pomocy
 • Plany awaryjne muszą być przygotowane na wypadek zanieczyszczenia lub zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska
 • Należy zaplanować zarządzanie różnymi użytkownikami i różnymi zastosowaniami plaży, aby zapobiec konfliktom i wypadkom
 • Należy wdrożyć środki bezpieczeństwa chroniące kąpiących się i zagwarantować swobodny dostęp do społeczeństwa
 • Na plaży musi być dostępne źródło czystej wody
 • Przynajmniej jedna plaża oznaczona Błękitną Flagą w każdej gminie musi mieć dostęp i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Wiele zasad, prawda? I myślę, że jest też kolejna lista kryteriów dedykowanych lądowaniom turystycznym. W końcu, jeśli chcesz być przyjazny dla środowiska, musisz być surowy!

Dodaj komentarz