Czym jest bioróżnorodność?

Nasza planeta zawiera miliardy form życia oraz tysiące środowisk i ekosystemów, do ochrony których my, ludzie, jesteśmy wezwani. Tę wspaniałą odmianę można podsumować jednym słowem: bioróżnorodność!

CZYM JEST RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA?

Przez bioróżnorodność rozumiemy cały zestaw zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów zamieszkujących naszą planetę. Taka mnogość żywych istot stanowi zatem bezcenne dziedzictwo, ponieważ wszystkie te gatunki żyjąc między sobą tworzą saldo podstawowy nie tylko dla Ziemi, jaką znamy, ale także dla nasza własna egzystencja.

W rzeczywistości bez bioróżnorodności nie mielibyśmy wystarczająco dużo jedzenia i wody?, już by nie istniała odpowiednie ekosystemy do rozwoju ani nasze cywilizacje Zasoby dzięki którym możemy się rozwijać i ulepszać naszą przyszłość.

DLACZEGO MUSISZ GO CHRONIĆ?

Działalność ludzka ostatniego stulecia – od Logowanie dlazanieczyszczenie powietrza, przechodząc przez drastyczny problem Produkcja COdwa – narażają tę delikatną równowagę na poważne ryzyko, ponieważ zaowocowało to intensywną eksploatacją wszystkich zasobów planety wymieranie, spowodowało zanikanie całych ekosystemów i nieodwracalnie uszkodziły klimat globalny.

Dość powiedzieć, że według ostatniego światowego raportu IPBES (Międzyrządowa Platforma Polityki Naukowej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych), obecne ekosystemy stracili około 75% pierwotnej bioróżnorodności planety.

To poważny problem, bo jak gigantyczny efekt domina, to, co prędzej czy później dotyka jednego gatunku, wpływa również na nasze życie. Przykład? Zmiana klimatu naraża pszczoły na niebezpieczeństwo, a bez tych cennych owadów nie przestaniemy tak po prostu mieć kochanie, ale spora część proces zapylania, w wyniku czego zanikanie całych gatunków roślin oraz duże ograniczenie różnorodności pokarmu nie tylko dla nas (brakłoby wielu owoców i warzyw), ale także dla zwierząt gospodarskich, które miałyby mniej paszy. Krótko mówiąc, wraz ze zniknięciem jednego gatunku owada ludzkość za kilka lat prawie umarłby z głodu!

Na szczęście jednak otaczająca nas przyroda jest do tego zdolna zregenerowanydlatego nie wszystko stracone. Trzeba jednak odwrócić kurs, natychmiast przyjąć bardziej zrównoważony styl życia (i produkcję) Jego ochraniać gatunki zwierząt i roślin, które są o krok od ostatecznego zniknięcia.

ŚWIATOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Aby uświadamiać ten, tak ważny dla naszej przyszłości, temat, inicjatywy takie jak: Światowy Dzień Bioróżnorodności (Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej), urodzony w 2000 r. na wniosek ONZ po przyjęciu Konwencja o różnorodności biologicznej, podpisany w Nairobi (Kenia) dnia 22 maja 1992 r..

Temat 2021 podaje hasło „Jesteśmy częścią rozwiązania” („Jesteśmy częścią rozwiązania”), przesłanie nadziei, ale przede wszystkim odpowiedzialności: to my powinniśmy (i możemy) zmieniać rzeczy!

Dodaj komentarz