Czy możemy rozmawiać o rasach ludzkich? co mówi nauka

Termin rasa jest nienaukowy: ludzie nie byli wystarczająco długo izolowani geograficznie, aby tworzyć różne odmiany genetyczne. Tak mówi nauka, ustanawiając w ten sposób mocny i niepodważalny punkt dla tych, którzy nadal mówią o „rasach” nad ludzkością.

Powód, dla którego rasy nie istnieją, zależy od tego, że człowiek zawsze był w ciągłym ruchu i odmiany nadal mieszają się ze sobą. Wykazał to na przykład genetyk Luca Cavalli-Sforza, Co zburzyli biologiczne podstawy koncepcji rasy: cywilizacje nie są strukturami zamkniętymi i odizolowanymi.

ŚRODOWISKO I RUCH

Genetyczne podobieństwo ludzkości jest wynikiem komunii niedawnych przodków i migracji, które doprowadziły do ​​związków i wymiany genów między osobnikami z różnych obszarów geograficznych.

Zastrzeżenie, które niektórzy zgłaszają, a mianowicie, że dominujące cechy fizyczne różnią się w różnych populacjach, nie jest zarzutem, który pozostaje: dominujące cechy fizyczne niektórych populacji zależą od bardzo małej liczby genów. i zostali wybrani ze względu na warunki środowiskowe, a nie rasę.

I to z całym szacunkiem dla tych, którzy nadal dzielą ludzi według koloru skóry, regionu świata lub kontynentu, na którym się urodzili, czy wyznawanej religii.

Pytania i odpowiedzi dotyczące źródła

Dodaj komentarz