Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet: Dlaczego obchodzony jest 25 listopada?

7 grudnia 1999 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet), rocznicy, która zrodziła się właśnie po to, by promować kulturę szacunku, emancypacji kobiet i oczywiście walki z nadużyciami i kobietobójstwem.

Nawet dzisiaj – nawet we Włoszech – wiele, wiele kobiet żyje w terrorze, przytłoczony przez autorytarne rodziny męskie lub postaci, które uniemożliwiają im wolność.

STOP PRZEMOCY

W tym dniu organizowane są imprezy, konferencje i manifestacje symboliczne, m.in czerwony ślad na policzku że wszyscy gracze Serie A wystawiają się właśnie po to, by wesprzeć wartości Dnia, co miało zasługę zwrócenia uwagi świata na problem nadal bardzo obecny dzisiaj w różnych częściach świata i niestety także we Włoszech.

Ale dlaczego obchodzony jest 25 września?

HISTORIA SIÓSTR MIRABAL

Data została wybrana przez ONZ na cześć trzech sióstr: ojczyzna mercedes, Maria Argentyna Minerwa ORAZ Antonia Maria Teresa Mirabal.

Te trzy kobiety były odważnymi aktywistkami, które pod koniec lat pięćdziesiątych sprzeciwiały się dyktatorskiemu reżimowi obecnej Dominikany. Rafael Leonidas Trujillo, który rządził krajem żelazną pięścią.

O 25 listopada 1960 trzy siostry były w drodze do więzienia, aby odwiedzić swoich mężów, więźniów politycznych, właśnie dlatego, że były w otwartym konflikcie z reżimem, ale po drodze niektórzy agenci rządowi aresztowali ich i przeciągnąłem je w tajne miejsce. Tam pojawiły się „trzy motyle” – tak brzmiał ich kryptonim podczas tajnych działań przeciwko Trujillo torturowany i martwy.

Po brutalnej zbrodni policja próbowała zasymulować wypadek, ale ludzie wkrótce odkryli prawdę i ten epizod pomógł rozpalić lont gniewu, który w ciągu roku miał doprowadzić do zawalić się zaciekłej dyktatury.

Aby historia trzech bohaterek była znana na całym świecie, powstała czwarta siostra, Adele Belgia, jedyny ocalały, który poświęcił swoje życie upamiętnianiu i upamiętnianiu tego tragicznego wydarzenia, które ostatecznie zostało wybrane przez ONZ jako symbol z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Dodaj komentarz