Jak tworzy się prawo we Włoszech?

Czy kiedykolwiek sobie wyobrażałeś? jaki byłby świat, gdyby nie było reguł? Spróbuj pomyśleć, czy na skrzyżowaniu nie było świateł, czy każdy mógł robić, co chciał, kiedy chciał: byłby totalny chaos. Do tego istnieją prawa.

Aby uniknąć tego zamieszania w rzeczywistości od czasów starożytnych próbowano go ustalić zasady które gwarantowało pokojowe funkcjonowanie społeczeństwa. We Włoszech przepisy fundamentalny są zapisane w Konstytucji, która ustanawia i. prawa i obowiązki obywateli oraz określa zasady funkcjonowania państwa”. Potrzeba prawa nie ogranicza się jednak do tekstu konstytucyjnego, a Parlament spotyka się codziennie, aby tworzyć nowe lub anulować stare. Czy wiesz, jak przebiega ten proces? Spróbujmy wyjaśnić…

JAKA JEST WŁADZA USTAWODAWCZA?

O władza ustawodawcza jest jedną z trzech podstawowych sił państwa i polega na władzy parlamentu do stanowienia prawa. pozostałe dwie są Wykonawczy, kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów i kto sądowy którzy zamiast tego mają za zadanie je stosować. Władza ustawodawcza należy do Izby Poselskiej i Senatu, których dwie filie Parlament.

JAK PROPONUJESZ PRAWO?

O czytanie które wszyscy musimy szanować muszą przejść długą drogę, zanim zaczną obowiązywać.. Po pierwsze, kongresman, członek Izby Deputowanych lub Senatu lub rząd z jednym z jego przedstawicieli musi przedstawić prezesowi jednej z dwóch izb rachunek. Brakujący nawet indywidualni obywatele mogą to zaproponować, ale aby odnieść sukces, muszą zebrać przynajmniej 50 tysięcy podpisów wyborców.

Zanim zostaną omówione w jednej z dwóch izb, tekst musi zostać przeanalizowany przez właściwą komisję.. Na przykład: jeśli zostanie zaproponowana ustawa, która chce zmienić liczbę godzin pracy rodziców, zanim senatorowie i posłowie wydadzą wyrok, tekst musi zostać rozpatrzony przez prowizja za pracę.

JAK WCHODZĄ W ŻYCIE PRAWA WE WŁOSZECH?

Jeśli ustawa po fazie dyskusji i modyfikacji zostanie zatwierdzona przez Izbę Poselską, trafia do Senatu (może być też odwrotnie, niezależnie od kolejności). senatorowie mogą decydować zmodyfikować propozycję ale w tym przypadku prawo z powrotem do posłów, do dwóch izb zatwierdzić ten sam tekst.

W tym momencie „piłka” przechodzi do Prezydenta RP, który może zdecydować lub zarządzać (uczynić prawo skutecznym) lub przedyskutować je z powrotem w Izbie i Senacie z przesłaniem wyjaśniającym, dlaczego uważa, że ​​tekst nie jest dobry. Jeśli parlament ponownie uchwali ustawę, prezydent jest zmuszony ją uchwalić.

CZY PRAWO MOŻE BYĆ „ANULOWANE”?

Z biegiem czasu niektóre przepisy stają się nieodpowiednie, z tego powodu możesz interweniować, aby je usunąć, albo lepiej, unieważnienie (to poprawny termin)

Można to zrobić na trzy sposoby: z innym prawem który reguluje tę samą sprawę, z referendum, w którym obywatele wyrażają swoje zdanie bezpośrednio lub poprzez Trybunał Konstytucyjny. Ostatni to „specjalny” sąd która interweniuje w celu uchylenia ustaw sprzecznych z Konstytucją (termin techniczny używany do wskazania unieważnienia).

Dodaj komentarz