Czym jest Wielka Zielona Ściana Afryki?

Wielka Zielona Ściana to rodzaj zalesionego pasa, który poziomo przecina kontynent afrykański. Jest to linia lasów o długości około 7000 kilometrów i szerokości 15 kilometrów, która przetnie 11 narodów afrykańskich z zachodu na wschód: Senegal, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Czad, Sudan, Etiopia, Erytrea i Dżibuti. W rzeczywistości każdego roku pustynia zdobywa ziemię i niszczy około 2 milionów hektarów sawanny i lasu.

PROJEKT

Prace, które rozpoczęły się w 2008 r., ale rozpoczęły się w 2010 r., mają zakończyć się w najbliższych latach. Celem będzie stworzenie dużej bariery roślinnej między Saharą a sawanną. Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie światowych organizacji, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Bank Światowy, które zapowiedziały inwestycję w projekt o wartości 5 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Nawet jeśli w ciągu ostatnich dziesięciu lat zainwestowano ponad 200 milionów dolarów i posadzono tylko 4 miliony hektarów roślinności, bardzo trudno będzie osiągnąć cel, jakim jest ukończenie Wielkiego Zielonego Muru do 2030 roku!

DLACZEGO BUDOWA ŚCIANA?

Dziwne wydaje się budowanie muru, gdy z drugiej strony cały świat próbuje go zburzyć. W rzeczywistości jednak w tym przypadku mówienie o ścianie jest czysto symboliczne. W rzeczywistości ściana składa się z lasów, ogrodów i pól uprawnych. Na przykład w Senegalu, gdzie istnieją najbardziej zaawansowane plantacje, wyniki są już bardzo zadowalające. Posadzono tam odporne drzewa, takie jak akacja czy palma daktylowa, z których soku i liści wytwarza się również leki i kosmetyki. Sadzenie drzew jest zatem również korzystne dla gospodarki kraju i powstaje więcej miejsc pracy. Obecnie bariera roślinna istnieje tylko w 15% z 11 badanych państw. Są kraje, takie jak Mali czy Sudan, które nie rozpoczęły ponownego zalesiania, ponieważ są w stanie wojny.

Dodaj komentarz