Cel 11 Agendy 2030: zrównoważone miasta

Wśród celów nakreślonych przez Agendę ONZ 2030 na rzecz poprawy (i zachowania) naszej planety, w punkcie jedenastym znajdujemy wpis, który mówi: Zrównoważone miasta i społeczności. Ale co to oznacza? I dlaczego tak ważne jest, aby metropolie na całym świecie stały się „zrównoważone”.

DUŻE MIASTA, DUŻE KONSUMPCJE, DUŻE PROBLEMY

W epoce, w której żyjemy, połowa ludzkości (około 3,5 miliarda ludzi) żyje w dużych ośrodkach miejskich, a eksperci przewidują, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie, by objąć ponad 60% światowej populacji. Jeśli tak za kilka lat sześć na dziesięć osób będzie mieszkać w dużym mieście, kwestia trwałości tych ogromnych aglomeracji miejskich ma pierwszorzędne znaczenie.

W rzeczywistości współczesne miasta to obfita plątanina życia, potrzeb, a przede wszystkim konsumpcji. W rzeczywistości, chociaż wszystkie główne ośrodki miejskie na świecie zajmują tylko 3% powierzchni Ziemi, ten minimalny odsetek odpowiada za 60-80% światowego zużycia energii urodził się w 75% emisji COdwa (tak, ten sam węgiel, który przyczynia się do globalnego ocieplenia). Krótko mówiąc, sprawić, by miasto działało i zagwarantować wszystkim jego mieszkańcom niezbędne usługi (prąd, ogrzewanie, transport, Internet, woda pitna itp.) potrzebujesz dużo energii! Szkoda, że ​​zasoby naszej planety są ograniczone…

Ale to nie koniec: w największych megamiastach na świecie – zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie w niedalekiej przyszłości skoncentrowana będzie duża część światowej populacji – problem spowodowany głębokim dysproporcje gospodarcze i społeczne, zjawisko polegające na tym, że obok szykownych i burżuazyjnych dzielnic wciąż powiększają się obszary zdegradowane, w których wielu mieszkańców jest pozbawionych nawet najbardziej niezbędnych usług dla godnego życia. Obecnie szacuje się, że ok. 3 tys. 828 milionów ludzi mieszkam w slums lub slums (bardzo biedne dzielnice, w których problemem jest również znalezienie wody pitnej) i liczba ta stale rośnie.

WYZWANIE AGENDY 2030

Właśnie po to, aby przezwyciężyć te problemy, jako temat ustanowiono Agenda 2030 zrównoważone miasta, są „inteligentnymi” miastami (dlatego też nazywane są Inteligentne miasta), gdzie postęp technologiczny i polityka społeczna mogą poprawić życie jego mieszkańców jednak bez dalszego odkrywania biednej Matki Ziemi.

Zrównoważone miasta przyszłości muszą zatem być w stanie zarządzać odpowiednie usługi transportu publicznego (aby umożliwić wszystkim poruszanie się i jednocześnie zmniejszyć ruch uliczny i zanieczyszczenie) sieci społecznościowe które zaspokajają potrzeby wszystkich (szkoły publiczne i przedszkola, mieszkania komunalne, domy opieki i szpitale dla wszystkich środowisk, itp.) i oczywiście, infrastruktura energetyczna i dostawy, (elektryczność, drogi, Internet itp.) dostępne dla całej populacji.

CELE 11

Aby przełożyć te ambicje na konkretne cele, Agenda 2030 sporządziła listę celów do osiągnięcia do 2030 roku.

 • Gwarancja dla wszystkich dostęp do odpowiednich mieszkań, bezpieczne i przystępne cenowo oraz na podstawowe usługi i odbudowę biednych dzielnic.
 • Gwarancja dla wszystkich dostęp do bezpiecznego systemu transportowego,, przystępne i zrównoważone. Oznacza to usprawnienie dróg i transportu publicznego, przybliżenie ich do potrzeb najsłabszych kategorii (kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych).
 • wzmocnić cięintegracyjna i zrównoważona urbanizacja.
 • Wzmocnij wysiłki na rzecz ochrony i chronić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na świecie
 • Znaczące zmniejszenie liczby zgonów i szkód ekonomicznych (zarówno dla PKB, jak i dla obywateli) spowodowanych przez katastrofy, w tym te związane z wodą, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osób ubogich i najbardziej bezbronnych.
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu miast na środowisko na mieszkańca, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi.
 • Aby zapewnić powszechny dostęp do zielonych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, integracyjne i dostępne, zwłaszcza dla kobiet, dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 • Wspierać powiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe między obszarami miejskimi, przedmieściami i obszarami wiejskimi. Krótko mówiąc, pamiętaj także o tych, którzy mieszkają poza miastami!
 • Zwiększ liczbę miast, w których są aktywni polityki mające na celu zwiększenie wydajności i zrównoważonego wykorzystania zasobów, aby przystosować się do zmian klimatu i być przygotowanym na klęski żywiołowe.
 • Wspieraj kraje najsłabiej rozwinięte w budowie zrównoważonych i bezpiecznych budynków, najlepiej przy użyciu lokalnych materiałów.

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

My też, na swój własny sposób, możemy wykonać swoją część. Jak zasugerowano w dobrej książce Możemy zmienić świat – edukacja obywatelska uczona dzieci Rossella Köhler (Mondadori), wszyscy musimy:

 • Szanuj miejsca publiczne i nie brudź terenów zielonych.
 • Korzystanie z większej liczby rowerów i/lub transportu publicznego.
 • Zainteresuj się działalnością miasta: jeśli ci, którzy nami rządzą, nie wykonują swojej pracy, powinniśmy oczekiwać, że będą pracować dla dobra wszystkich ”

PRZECZYTAJ TEŻ

Cel 1 Agendy 2030: przezwyciężenie ubóstwa

Agenda 2030 Cel 5: Co to jest i jak osiągniemy równość płci?

Cel 14 Agendy 2030: życie pod wodą

Cel 15 Agendy 2030: życie na Ziemi

Dodaj komentarz