Płaz górski: ropucha szara

  • Charakterystyka żaby trawnej
  • zachowania
  • Życie
  • Dieta
  • taksonomia

TYMCZASOWE CECHY ŻABY

Tam żaba zwyczajna jest powszechny w większości środkowej i północnej Europy. W bardziej północnych regionach występuje głównie na równinach i niskich wzgórzach, ale schodząc w kierunku południowym, staje się coraz częstszy w surowym i górzystym pasie, osiągając nieco poniżej 3000 m w Pirenejach ORAZ w Alpach. We Włoszech występuje regularnie w Alpach i Apeninach Ligurii, podczas gdy w Toskanii-Emilianie jego dystrybucja jest bardziej rozdrobniona i nieregularna. można znaleźć na każde mokre miejsceAtrakcje: łąki, lasy i krzewy alpejskie.

dorośli osiągają ja 10 cm długości ale zwykle są mniejsze. O ciało jest solidne a liberia waha się od oliwkowo-zielonej do czerwonawo-brązowej na grzbiecie i staje się biała, żółta lub pomarańczowa na brzuchu.

ZACHOWANIE

Tymczasowa Rana prowadzi ziemskie życie głównie noc i zbliża się do wody (jezior, strumieni i stawów, ale także tymczasowych basenów) tylko w okresie lęgowym i na zimę. W marcu samce zbierają się w bardzo liczne grupy i przyciągają samice prywatne wokalizacje. Kiedy sezon jest u szczytu, a samce są bardzo zestresowane, nierzadko można zobaczyć wiele osobników zgrupowanych razem w tej samej samicy lub nawet w przedmiotach nieożywionych jak puszki.

samica leży w wodzie duża ilość jaj, do 4000, w 1 lub 2 galaretowatych masach. Wylęganie następuje po około 2-3 tygodniach, a larwy kończą metamorfozę i stają się dorosłymi w ciągu 2-4 miesięcy przy sprzyjających warunkach pogodowych; w przeciwnym razie mogą hibernować w wodzie i przemieniać w następnym roku. Po przekształceniu młode żaby wychodzą z wody i nigdy nie wracają przez następne 3 lata, kiedy są gotowe do pierwszego sezonu lęgowego.

ŻYCIE

Maksymalna długowieczność w naturze wynosi około 15 lat, ale średnia długość życia tego płazów nie wydaje się przekraczać 5 lat.

ZASILACZ

Dorośli oni karmią różnych bezkręgowców i larw są wszystkożerne, ale przeważnie wegetariańskie. Żaba trawna jest atakowana przez węże, ptaki i ssaki, podczas gdy kijanki są łatwymi ofiarami dla ryb i innych płazów.

TAKSONOMIA

Klasa: płazy
Wniosek: Anura (?)
Rodzina: ranidae
Gatunek: ropucha szara
Stan zachowania: minimalne ryzyko (LC)

Dodaj komentarz