Zmiany w stanie skupienia: mróz

Zmiany (lub przejścia) stanu to procesy, które pozwalają materii zmienić niektóre właściwości mechaniczne, takie jak kształt lub objętość. W tym artykule bierzemy pod uwagę mróz, to jest bezpośrednie przejście z gazu do stanu stałego.

ZDARZA SIĘ?

Lukier to proces egzotermiczny, ponieważ występuje, gdy gaz ma wpływ na zjawisko emituje ciepło aż stanie się stały. Najbardziej klasycznym przykładem jest para wodna, która w pewnych warunkach schładza się do momentu zestalenia i odkładania się w postaci małych igiełek lodu: jest to mróz poranek, od którego to zjawisko wzięło swoją nazwę.

Gdy materia jest w stanie gazowym, cząsteczki poruszają się swobodnie, bez wiązań. Kiedy spadek temperatury Jeszcze, energia kinetyczna również maleje (wydany przez ruch) cząstek, które w związku z tym, jeśli połączy się również pewien wzrost ciśnienia, może wróć, aby zacieśnić wiązania międzycząsteczkowe i zamieniając gaz w stały element.

Odwrotny proces zamrażania to sublimacja (od stanu normalnego do gazowego).

ODKRYJ INNE STANY SPRAWY

Połączenie

Wrzenie

Zestalenie

Dodaj komentarz