Dlaczego dni robocze nazywane są dniami roboczymi, jeśli święta są równoznaczne ze świętami?

Jestem na wakacjach, ale pracuję w tygodniu.

WSPARCIE! PRACUJEMY W WAKACJE

Ten włoski język czasami nie jest w ogóle rozumiany!

Skąd narodziła się ta niejednoznaczność?

Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie.

W czasie doImperium Rzymskie właściwie termin „Święto” wskazał dedykowany dzień świętować bóstwa, w którym zabroniono przystępowania do testów i zwoływania spotkań: stąd biorą się urlopy, czyli urlop, okres odpoczynku od pracy.

Zdecydowana większość słów tworzących nasz język pochodzi z łaciny i starożytnej greki
Kredyty: Agencja Ipa

Feriale, w sensie nieświątecznym, wywodzi się z kalendarz chrześcijański : ja „Dies ferialis” były dni tygodnia, kiedy obchodzono świętego, Inne niż „Umiera Domini” (Dzień Pański), niedziela.

Tak więc we współczesnym języku włoskim pozostały dwa słowa: „święta” i „dni powszednie”, o bardzo podobnym brzmieniu, ale o zupełnie innym znaczeniu!

Dodaj komentarz