Czym jest mit?

Termin mit pochodzi z greckiego mityi oznacza „opowieść”. Ta typologia narracyjna ma swoje korzenie w samej naturze człowieka, która w starożytności próbował wyjaśnić zjawisk i zdarzeń, których nie mógł zrozumieć (np. ogień, grzmot, początek świata…) z opowieściami, które miały wielu bohaterów nadprzyrodzone koncepcje.

Mit jest zatem wyobrażeniową formą przyjętą przez starożytnych, aby spróbować wyjaśnić rzeczywistość i zachowanie ludzi (na przykład Grecy i Rzymianie mieli bóstwo dla każdego stanu umysłu).

WYJAŚNIENIE NA WSZYSTKO

Na przykład każda starożytna religia miała swoją własną mit stworzenia: dla Greków wszystko wywodzi się z Chaosu, dla Chińczyków wszechświat narodził się z wielkiego jaja, podczas gdy ludzie Inków powstali razem z Bogiem Z Tiqui Viracocha od jeziora Titicaca.

Wszystkie te historie zostały zainspirowane przez prawdziwe elementy (jezioro, jajko, ludzkie zachowanie itp.), które następnie zostały przetworzone, aby stworzyć historie, a właściwie mity, które udzielił odpowiedzi na temat przebiegu zjawisk przyrodniczych.

Przykład? Starożytni Grecy zadawali sobie pytanie: dlaczego uderza piorun? Odpowiedź mitologiczna: po co je uruchamiać Zeus (który jednak zachowuje się jak człowiek, a nie bóg!)

KODEKS POSTĘPOWANIA

Mit wtedy, gdy wszedł w tradycję i powszechną wiedzę cywilizacyjną, często zamieniał się w „kopalnię” opowieści, z których można wyciągnąć lekcje do zastosowania w życiu codziennym. W rzeczywistości Grecy zawsze byli silnie związani z niektórymi mitami, które dotyczyły podstawowych – i często bardzo złożonych – aspektów społeczeństwa, w którym żyli.

Zdobądźmy mit Antygony, historię, którą Sofokles przekształcił później w bardzo znaną tragedię: młoda Antygona jest siostrą Polinice, wojownik, który traci życie, próbując obalić władzę w swoim mieście, Tebach. Ponieważ zginął w brutalnym czynie skierowanym przeciwko ojczyźnie, ciała Polinik nie można było pochować, co było bardzo poważne jak na tamte czasy, gdyż zdaniem Greków dusze niepogrzebanych nie miały dostępu do Zaświatów. Antygona jednak postanawia przekroczyć królewskie rozkazy kreon, władca Teb i zgodnie z boskim prawem postanawia pochować swego brata, choć doskonale zdaje sobie sprawę, że to wykroczenie będzie drogo kosztować.

Ten mit, który przy powierzchownej lekturze może wydawać się opowieścią, zamiast tego dał Grekom dużo do myślenia o bardzo ważnych kwestiach, takich jak: prawomocność prawa (Czy prawo ludzi czy bogów jest bardziej ważne?) I szacunek dla władzy.

Dodaj komentarz