Zaimki względne w języku angielskim

Przeanalizujmy razem względne angielskie zaimki

CZYM SĄ ZAJĘKI WZGLĘDNE?

Zaimki względne to zaimki określające o kim lub o czym mówisz i może pełnić rolę podmiotu czasownika poprzedzającego lub uzupełniającego (bezpośredniego lub pośredniego). Zaimki te wprowadzają zdanie względne.

Przykładem w języku włoskim jest: „książka” w tym czytasz jest bardzo piękny ». „Che” to zaimek względny.

ZAIMKI WZGLĘDNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

W języku angielskim zaimki względne (zaimki względne) Jestem niezmienny pod względem płci i liczby. Jestem:

 • Kto: zwykle przyjmuje rolę podmiotu zdania i odnosi się do jednego lub więcej ludzie. Można go przetłumaczyć jako „kto”, „kto”, „kto”.
  Były: Mężczyzna, który tu mieszka, to mój ojciec („Człowiek w tym mieszka tu mój ojciec); Kto rozmawia z Anną? („który rozmawiasz z Anną?)
 • Co: zwykle przyjmuje rolę podmiotu lub dopełnienia dopełnienia zdania, odwołując się do: co to jest lub Zwierząt. Można go przetłumaczyć jako „kto”, „który”, „co”, „który” i tak dalej.
  Były: Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? („który jest twoim ulubionym jedzeniem? „)
 • Ten: zwykle przyjmuje rolę podmiotu lub dopełnienia dopełnienia zdania, odwołując się do: ludzie, co to jest lub Zwierząt. Jest używany w mniej formalnych kontekstach i w nieprzypadkowe propozycje restrykcyjne, czyli te frazy, które nie są ujęte w przecinki i które dostarczają istotnych informacji o rzeczowniku (i dlatego nie można ich pominąć). Można to przetłumaczyć jako „to”.
  Były: Człowiek, który dzisiaj przyjechał, jest nowym nauczycielem (Mężczyzna w tym przybył dzisiaj jest nowym nauczycielem)
 • Od kogo: zaimek ten wyraża posiadanie (uzupełnienie specyfikacji) i ogólnie odnosi się do ludzi lub zwierząt. Można go przetłumaczyć jako „od kogo”, „od którego”, „od którego” i tak dalej.
  Były: Kim jest ten długopis? („Kim jest ten długopis?!); Sarah to kobieta, której opinię szanuję („Sara jest kobietą z którego szanuj opinię)
 • Który: gdy towarzyszy im przyimek, zastępuje „kto”, gdy ma wartość dopełnieniową i może również zastąpić całe zdanie. Jest używany w odniesieniu do ludzi i może być tłumaczony jako „kto”, „od kogo”, „od kogo” i tak dalej.
  Były: Z kim rozmawiał Mario? ( „z kim Mario rozmawiał?”);

Dodaj komentarz