Ile jest wszechświatów? Teoria wieloświatów bada to

Czy kiedykolwiek sobie wyobrażałeś? ile jest wszechświatów? W książkach naukowych dowiadujemy się, że nasz wszechświat powstał z wielka eksplozja, wielka eksplozja energii, zwana energią pierwotną, która dała początek „balonowi” materii, złożonemu z ciał niebieskich i przestrzeni. Jednak w ostatnich latach, dzięki badaniom matematycznym połączonym z obserwacją map pozyskiwanych z najnowocześniejszych satelitów, podejmowane są próby udowodnieniateoretycznie zamiast jednego Wielkiego Wybuchu może być wiele, z których każdy generowałby wszechświat. Porozmawiajmy o teorii wieloświaty, również bardzo drogie fanom filmów i komiksów Marvela, gdzie wieloświat pozwala na tworzenie zawiłych i pełnych emocji historii.

BADANIA I TEORIE NA MULTIWERSJACH

 • Teoria kosmologii inflacyjnej jako demonstracja teorii wielu Wielkiego Wybuchu
  Autor: fizyk Stephen Feenrey
  Teoria: Hipotezując matematycznymi obliczeniami działanie małego Wielkiego Wybuchu, wykazał, że eksplozja byłaby tak intensywna, że ​​małe, z których zbudowany jest wszechświat, rozciągałyby się daleko, próbując wypełnić dostępną przestrzeń, powodując kolejne eksplozje, a następnie , do innych wszechświatów.
  Metoda badań: Już w latach pięćdziesiątych Hugh Everett wyjaśnił tę teorię w swojej książce „Teoria wieloświatów”. Dziś obliczenia i analizy matematyczne można wzmocnić obserwacją dzięki satelitom. Na przykład zespół fizyków i kosmologów z Londynu szuka wskazówek na temat istnienia tych wszechświatów, badając niewielkie zmiany temperatury rejestrowane na mapach promieniowania kopalnego (tj. światło, które przenika wszechświat od świtu, jest stale rejestrowane przez czujniki mikrofalowe teleskopów kosmicznych Wmap i Planck). Po 7 latach obserwacji Stephen Feenrey, który kierował zespołem, zidentyfikował 4 ślady sferycznej zmienności temperatury. Zakładając, że każdy wszechświat jest podobny do bańki, a zatem mniej lub bardziej kulisty kształt, te dyski mogą być śladem pozostawionym przez dwa zderzające się wszechświaty.
 • Badanie holenderskie i eksperyment z neutronami
  Autor: Michael Sarrazin i zespół Uniwersytetu Namur
  Teoria: Właśnie w szybkim znikaniu neutronów, zdaniem naukowców, przejście do innego wszechświata mogło zostać ukryte: to znaczy, że neutrony nie rozpadłyby się, ale przeszły do ​​innego wymiaru. Dzięki temu, że w tej „magnetycznej butelce” neutrony poruszają się znacznie wolniej, będzie można zaobserwować, jak zachowują się podczas rozpadu.
  Metoda: odtworzyć zachowanie neutronów, cząstek atomu (wszechświata, materii i dlatego wszyscy jesteśmy zbudowani z atomów) po ich spowolnieniu przez schłodzenie i zamknięciu w małej butelce magnetycznej. Kiedy się rozpadają, jak wszystkie cząstki, obserwując je powoli, można zobaczyć, co się dzieje: czy np. znikają w innym wymiarze.
 • Teoria strun
  Autorski: Wiele
  Badanie: O materiał składa się z atomów, które z kolei zbudowane są z neutrony i protony, bardzo małe cząstki, które składają się z jeszcze mniejszych cząstek zwanych kwantami.
  Teoria: ja ile byłyby zbudowane ze strun, które zachowują się jak struny skrzypiec i emitują drgania energii, które dają życie różnym cząsteczkom, podobnie jak struny o różnych dźwiękach. Generują zatem nieskończoności duży przypływ energii które z kolei generują wszechświaty w nieskończonych seriach.

JAK BĘDĄ ZROBIONE MULTIWERSY?

Jak miałyby działać te światy? kosmolog Max Tagmark opisuje je w ten sposób: wszystkie te wszechświaty byłyby jak bańki zawarte w ogromnym uniwersum maxi.

Wszystko byłoby „dowodem” na wszechświaty odpowiednie do generowania życia, a to, czym żyjemy, byłoby właśnie tym, w odpowiednich warunkach. Każda bańka generuje również inne bąbelki w środku, tak jakby były twarzami tej samej kości rzuconej na stół. Nawet jeśli jeden odejdzie, pozostałych sześć, ukrytych, i tak istnieją.

Te wszechświaty reprezentowałyby równoległe rzeczywistości, powielanie sytuacji i ludzi, którzy zachowują się w każdy możliwy sposób. Dlatego zakłada się, że to, w czym żyjemy, jest najlepszą rzeczywistością wśród wielu i najlepszym wszechświatem wśród wielu. Inne wszechświaty i inne rzeczywistości byłyby „szkicami”, które poszły nie tak, ale gwarantują istnienie naszego, najlepszego.

Dodaj komentarz