Co to jest ekosystem?

  • Co to jest ekosystem?
  • Temperatura
  • Woda
  • Światło
  • Gleba
  • Równowaga i gatunki ogniskowe

CO TO JEST EKOSYSTEM?

W naturze, nic nie dzieje się przypadkiem a każdy element jest ze sobą ściśle powiązany: na przykład w lesie życie roi się na tysiąc i tysiąc sposobów, od roślin, które odżywiają roślinożerne owady, które zapylają kwiaty, po błoto, w którym żyją mikroorganizmy, które czynią glebę żyzną. Ten zestaw naturalnych elementów i form życia, które istnieją każdy w stosunku do innych, jest nazywany ekosystem!

Każdy ekosystem ma swoje własne cechy, ale są pewne czynniki podstawowe które określają środowisko i wynikające z niego formy życia, które w nim znajdziemy.

TEMPERATURA

Na Ziemi temperatura spada, kiedy i kiedy oddalasz się od równika dla słupy (Biegun północny i biegun południowy) i gdy wznosisz się nad poziom morza (w rzeczywistości w wysokich górach jest znacznie chłodniej niż na plaży!).

Temperatura otoczenia idecydujący wpływ o roślinności, zwierzętach i ich zachowaniu: na przykład w bardzo zimnym miejscu znajdziemy bardzo małe rośliny i zwierzęta z futrem, które hibernują, aby oszczędzać energię i przepuszczać chłodniejsze miesiące.

WODA

Obecność wody jest absolutnie decydujące, aby pozwolić na życieale nawet w bardzo suchych miejscach Natura znalazła sposób, aby się zamanifestować. W rzeczywistości w miejscach opuszczonych, nawet jeśli są bardzo rzadkie, nadal można znaleźć jakiś krzew lub gada nie potrzebują dużo wody, aby przeżyć.

ŚWIATŁO

Światło służy roślinom do fotosyntezy, a rośliny służą zwierzętom i owadom jako pokarm lub schronienie; nie trzeba dodawać, że plik ilość obecnego światła w danym środowisku to kolejna podstawowa cecha determinująca kształt ekosystemu. Światło wpływa również na zachowanie istot żywych, którzy są znacznie bardziej aktywni w „jaśniejszych” miesiącach (tj. latem i wiosną)

GLEBA

Tam, gdzie stopy są postawione, a korzenie opadają, znajduje się czwarty i ostatni decydujący element ekosystemu: żyzne glebyfaktycznie odpowiadają ekosystemom pełnym form życia, podczas gdy ja gleby gliniastez drugiej strony filtrują mało powietrza i ograniczają rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt.

Dlatego wszystkie te elementy współistnieją ze sobą i wpływać na cechy flory (roślin) i fauny (zwierząt) ekosystemu, które z kolei przeplatają się ze sobą i tworzą koło życiowe które uzupełniają pracę Matki Natury.

RÓWNOWAGA I OSTRE GATUNKI

To, co zachowuje ekosystem, to równowaga między wieloma formami życia, które go zamieszkują. Jeśli w rzeczywistości z różnych powodów (zmiana klimatu, klęski żywiołowe, działania człowieka itp.) Gatunek zwierząt lub roślin zanika lub odwrotnie, przyjmuje przede wszystkim zagrożony jest cały ekosystem.

Przykład? Wiele lat temu w amerykańskim parku im Yellowstone Zniknąłem Wilki, naturalne drapieżniki, które działały jako „regulatory” populacji Jeleń obszaru. Bez tych drapieżników jelenie prosperowały, ale miało to negatywny wpływ na ich siedlisko, ponieważ ta rosnąca populacja w rzeczywistości zdewastował lokalną roślinność karmić. W 1995 roku władze próbowały ponownie wprowadzić wilki do parku. Wynik? Po kilku latach populacja jeleni zmalała, a wiele gatunków roślin (np. Topole i wierzby płaczące) zaczęło ponownie kwitnąć (źródło: WWF)!

Gatunki, które odgrywają kluczową rolę (bezpośrednią lub pośrednią) w ochronie równowagi ekosystemu – jak wilki z powyższego przykładu lub jak mangrowe środowiska tropikalne, które zapewniają schronienie i pożywienie dla wielu zwierząt – nazywane są „gatunki ogniskowe”.

Dodaj komentarz