Jaka jest różnica między ciepłem a temperaturą?

W języku potocznym pojęcia Ciepły ORAZ temperatura nie zawsze są używane prawidłowo. Czy jest jednak między nimi duża różnica? CO?

ciepło naprawdę jest forma energiigdy panuje temperatura właściwość mierząca ilość ciepła ciała lub substancji!

Ale wyjaśnijmy trochę lepiej…

CIEPŁY

Ciepło jest formą Energia cieplna, w tym jest przeniesiony między dwoma ciałami o różnych temperaturach. Ciepło jest zatem energią, która „przenosi”, czyli „moc tranzytowa.

UWAGA: Korpus o wyższej temperaturze może przenosić ciepło do korpusu o niższej temperaturze, ale proces odwrotny nie może wystąpić.

Ciepło jest mierzone w dżul (J)choć w chemii często uciekamy się do kaloria (limonka), czyli ilość ciepła potrzebna do aby zwiększyć temperaturę grama wody destylowanej od 14,5°C do 15,5°C, pod ciśnieniem 1 atmosfery.

TEMPERATURA

Z drugiej strony temperatura jest właściwością, która wskazuje, że stan cieplny ciała, To jest stan mieszania cząsteczek z którego powstaje samo ciało.

W rzeczywistości, gdy ciepło jest przekazywane do ciała, cząsteczki, które je tworzą zaczynają się poruszać coraz szybciej: zjawisko to powodujeenergia kinetyczna (energia ruchu). Temperatura zatem wynosi miara średniej energii kinetycznej cząsteczek tworzących ciało.

Jednostką miary temperatury w systemie międzynarodowym jest Kelwin (K), który odnosi się do bezwzględna skala temperatury, ale w życiu codziennym (np. do pomiaru temperatury otoczenia zewnętrznego) o stopień Celsjusza (°C), o których mowa w skali Celsjusza lub Celsjusza.

Dodaj komentarz