5 czerwca, Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Jak co roku na całym świecie obchodzony jest 5 czerwca. Światowy Dzień Ziemi, międzynarodowe wydarzenie, które jednoczy różne kraje Ziemi w dążeniu do: zachować naturalny ekosystem.

O CZYM TO JEST?

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie OgólneONZ w 1972 r., ku pamięci Konferencja Sztokholmska w sprawie środowiska ludzkiego, podczas którego Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (znany pod akronimem w języku angielskim) UNEP, Program Ochrony Środowiska ONZ)

UNEP jest międzynarodowa organizacja, której celem jest promowanie poważnej ochrony środowiska environmental oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez dotowanie badań, inicjatyw w zakresie ochrony zwierząt i roślin oraz „zielonych” projektów, które łączą produktywność w poszanowaniu natury (Np.: redukcja zanieczyszczeń w fabrykach i wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu).

TEMAT 2021

Z okazji obchodów 5 czerwca organizatorzy wskazują każdorazowo główny temat i „ikonę” kraju gdzie organizować główne wydarzenia: w tym roku kraj gospodarza jest Pakistan a wybrane tematy – oprócz nieuniknionego skupienia się na zanieczyszczeniu powietrza i zmianach klimatu – to: przywrócenie ekosystemów.

Z tym dniem – który między innymi oficjalnie zainauguruje Dekada ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów który ma na celu ożywienie miliardów hektarów obszarów zalesionych i morskich – przypomina o potrzebie pójścia za cnotliwymi przykładami, takimi jak sam kraj goszczący, który już z powodzeniem zakończył ambitny projekt z 2014 r. (przemianowany na „Tsunami miliardów drzew”) dla ponowne zalesianie rozległych obszarów swojego terytorium i niedawno uruchomiła nową platformę (Fundusz Odbudowy Ekosystemu) w celu stworzenia promocji ochrona bioróżnorodności i tworzenie Oferty pracy Zielony.

Organizatorzy zamieścili również w Internecie Praktyczny przewodnik po Światowym Dniu Ochrony Środowiska 2021 zawierające pożywienie do refleksji i sugestie, które zachęcą do rozkwitu przyrody na naszej planecie.

DZIEŃ WE WŁOSZECH

Aby zobaczyć różne inicjatywy – wiele z nich online, nawet we Włoszech – strona oferuje również dedykowaną mapę, aby wybrać, w których z nich wziąć udział.

Na szczególną uwagę trzy inicjatywy organizowane przez ISRPA (Wyższy Instytut Ochrony i Badań Środowiska):

  • maraton multimedialny JedenLudzieJednaPlaneta
  • seminarium internetowe W jaki sposób turystyka i działania proekologiczne mogą przyczynić się do ochrony i zrównoważonego rozwoju naszej planety?
  • seminarium internetowe Targi Technologii Ziemi: Światowy Dzień Ziemi.
Zmiana musi zacząć się teraz!

Dodaj komentarz