23 kwietnia to Światowy Dzień Książki (i Róży)!

Światowy Dzień Książki to wydarzenie, które ma na celu uhonorowanie książki i jej bardzo ważnej roli w rozwoju coraz lepszego społeczeństwa.

23 kwietnia, dzień wybrany na urodziny, wszystkie te wielkie bohaterowie świata kultury działają na rzecz organizowania konferencji, flash mobów, koncertów i imprez, które łączą kto pisze książki? (redaktorzy, autorzy…) i tych, którzy kochają książki i je czytają (rzeczywiście czytelnicy).

POCZĄTKI

Tam pierwsza edycja Światowego Dnia Książki odbyła się w 1996 z woliUNESCO, organ ONZ ds. ochrony pokoju, kultury i edukacji wszystkich narodów. Zadeklarowanym celem było promować ciągły postęp kulturowy ., i przybliżyć ludziom, zwłaszcza młodym, przyjemność czytania. Ale dlaczego dokładnie w tym dniu?

O 23 kwietnia 1616 r umarli trzy „święte potwory” literatury światowej: Szekspir, Cervantes Jego Garcilaso de la Vega (autor oficjalnych tekstów o ludziach) Inków) Oprócz tego historycznego zbiegu okoliczności trzeba jednak pamiętać, że jeszcze przed upragnionym przez UNESCO dniem w Hiszpanii było bardzo podobne wydarzenie.

Wewnątrz Katalonia w rzeczywistości (region, którego stolicą jest Barcelona) od początku XX wieku do 7 października obchodzono już dzień poświęcony książkom. Tradycja ta została rozszerzona przez króla Alfonsa XIII na całą Hiszpanię, ale władca zmienił datę na 23 kwietnia, dzień Sant Jordi (San Giorgio), patron Katalonii, ustanawiając w ten sposób Dzień Książki i Róż.

CO MUSZĄ ZROBIĆ RÓŻE?

Od wieków w dniu poświęconym Sant Jordi wiele róż jest wręczanych katalońskim kobietom, które według legendy zrodziły się z krwi wylanej z ciała martwy smok Sant Jordi.

W tym celu 23 kwietnia księgarze z całej Katalonii daj różę za każdy sprzedany tekst.

Dodaj komentarz